Флорин форте: от чего помогает , дозировка, противопоказания

Флорин форте – описание препарата, инструкция по применению, отзывы

Порошок для перорального применения Флорин форте (Florin forte)

Инструкция по медицинскому применению препарата

Описание фармакологического действия

Бифидобактерии штамма Bifidobacterium bifidum №1 и лактобактерии штамма Lactobacillus plantarum 8P-A3, обладают высокой антагонистической активностью в отношении патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, угнетают их жизнедеятельность, препятствуют адгезии к слизистой оболочке кишечника, создают благоприятные условия для развития полезной микрофлоры кишечника, поддерживают и регулируют физиологическое равновесие кишечной микрофлоры, обеспечивают ее физиологические функции, способствуют нормализации микробиоценоза ЖКТ и повышению неспецифической резистентности организма, обладают иммуномодулирующим действием. Сорбированные в виде микроколоний бифидобактерии имеют преимущества для размножения на слизистой кишечника. Лактобактерии совместно с бифидобактериями оказывают потенцированное подавляющее действие на ротавирусы и гемолитическую кишечную палочку. Бактерии нормальной микрофлоры, входящие в состав препарата, активизируют пристеночное пищеварение, участвуют в ферментативном расщеплении белков, жиров, углеводов; в процессах метаболизма желчных кислот и холестерина, что обеспечивает гипохолестеринемическое действие; способствуют всасыванию железа, кальция, витамина D; синтезируют аминокислоты, витамины (особенно группы B). Лактоза обладает пребиотическими свойствами, способствует росту бактерий нормальной микрофлоры кишечника.

Показания к применению

– заболевания, сопровождающиеся нарушением нормальной микрофлоры кишечника с дефицитом бифидо-, лактобактерий или нормальных кишечных палочек;

– острые кишечные инфекции, обусловленные ротавирусами, условно-патогенной микрофлорой и в период реконвалесценции для полного восстановления нормальной микрофлоры кишечника;

– острые кишечные инфекции неустановленной этиологии;

– хронические заболевания ЖКТ, в т.ч. с выявленными гемолитическими кишечными палочками и ассоциациями условно-патогенных микроорганизмов в высоких титрах.

Форма выпуска

порошок для прийому всередину; пакет (пакетик) багатошаровий, пачка картонна 10;
порошок для прийому всередину; пакет (пакетик) багатошаровий, пачка картонна 20;
порошок для прийому всередину; пакет (пакетик) багатошаровий, пачка картонна 30;

Порошок для прийому всередину 1 пак.
живі біфідобактерії, сорбованих на активованому вугіллі не менше 50 млн КУО
живі лактобактерії не менше 50 млн КУО
лактоза до 0,85 г
в пачці картонній 10, 20 або 30 пакетів.

Фармакодинамика

Біфідобактерії штаму Bifidobacterium bifidum №1 і лактобактерії штаму Lactobacillus plantarum 8P-A3, володіють високою антагоністичною активністю щодо патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів, пригнічують їх життєдіяльність, перешкоджають адгезії до слизової оболонки кишечника, створюють сприятливі умови для розвитку корисної мікрофлори кишечника, підтримують і регулюють фізіологічну рівновагу кишкової мікрофлори, забезпечують її фізіологічні функції, сприяють нормалізації мікробіоценозу ШКТ і підвищенню неспецифічної резистентності організму, мають імуномодулюючу дію. Сорбованих у вигляді мікроколонної біфідобактерії мають переваги для розмноження на слизовій кишечника.

Лактобактерії спільно з біфідобактеріями надають потенціювалася переважна дію на ротавіруси та гемолітичну кишкову паличку. Бактерії нормальної мікрофлори, що входять до складу препарату, активізують пристінкових травлення, беруть участь у ферментативному розщепленні білків, жирів, вуглеводів; у процесах метаболізму жовчних кислот і холестерину, що забезпечує гіпохолестеринемічну дію; сприяють всмоктуванню заліза, кальцію, вітаміну D; синтезують амінокислоти, вітаміни (особливо групи B). Лактоза володіє пробіотичними властивостями, сприяє зростанню бактерій нормальної мікрофлори кишечника.

READ
Препараты для стимуляции овуляции, схемы лечения бесплодия

Использование во время беременности

Противопоказания к применению

Побочные действия

Способ применения и дозы

Всередину, змішуючи з рідкою їжею або 30-50 мл кип’яченої води кімнатної температури, новонародженим та дітям грудного віку – з материнським молоком або дитячим харчуванням.

При захворюваннях, що супроводжуються порушенням нормальної мікрофлори кишечника, в т.ч. з дефіцитом біфідобактерій, лактобактерій, нормальних кишкових паличок, з виявленими гемолітичними кишковими паличками або асоціаціями умовно-патогенних мікроорганізмів у високих титрах; при гострих кишкових інфекціях, зумовлених ротавирусами, умовно-патогенною мікрофлорою невстановленої етіології; в період реконвалесценції після гострих кишкових інфекцій: дітям віком до 6 місяців – по 1 пак. 2 рази на добу; дітям з 6 місяців до 3 років – по 1 пак. 3 рази на добу; дітям з 3 років і старше – по 1 пак. 3-4 рази на добу; дорослим – по 2 пак. 3 рази на добу.

Курс лікування при гострих кишкових інфекціях – 5-7 днів, при дисбактеріозах кишечника – 10-15 днів.

Взаимодействия с другими препаратами

При одночасному прийомі вітамінів (особливо групи B) дія препарату посилюється. При прийомі з антибіотиками можливе зниження терапевтичної ефективності препарату.

Особые указания при приеме

При порушенні цілісності індивідуальної упаковки, нечіткої маркуванні, з вичерпаним терміном придатності препарат застосовувати не слід. При лактазній недостатності препарат слід застосовувати з обережністю.

Флорин Форте

Флорин Форте

Фото препарата

 • Латинское название: Florin forte
 • Код АТХ: A07FA
 • Действующее вещество: Бифидобактерии бифидум + Лактобактерии плантарум (Bifidobacterii bifidum + Lactobacilli plantarum)
 • Производитель: ЗАО Партнер. 119180, Москва, ул. Б. Якиманка, 31

Состав

В одном пакете содержится не менее 50 миллионов КОЕ Bifidobacterium bifidum (сорбированных на активированном угле) и не меньше 50 миллионов Lactobacillus plantarum 8P-A3. Также присутствует лактоза.

Форма выпуска

Выпускается в виде порошка для внутреннего приема, который имеет серый цвет, черные вкрапления и слабый кисломолочный запах.

Фармакологическое действие

Флорин Форте имеет биологическое происхождение, является пробиотиком и регулирует равновесие микрофлоры в кишечнике. В нем содержится два основных компонента нормальной флоры кишечника.

Лактобактерии и бифидобактерии, имеющиеся в составе препарата, имеют высокую антагонистическую активность против вредоносных микроорганизмов, препятствуют их адгезии по отношению к слизистой оболочке кишечника, угнетают их жизнедеятельность, имеют иммуномодулирующее действие, повышают неспецифическую резистентность, нормализируют микробиоценоз желудочно-кишечного тракта, регулируют и поддерживают физиологическое равновесие микрофлоры в кишечнике, создают благоприятные условия, предназначенные для развития хорошей кишечной микрофлоры.

Бифидобактерии, которые сорбированы в виде микроколоний, обладают преимуществами для размножения на слизистой кишечника. Бифидобактерии вместе с лактобактериями значительно подавляют гемолитическую кишечную палочку и ротавирусы. Бактерии нормальной микрофлоры, которые присутствуют в препарате, синтезируют витамины (особенно группы В) и аминокислоты, способствуют всасыванию витамина D, кальция, железа, принимают участие в процессе метаболизма холестерина и желчных кислот, ферментативном расщеплении белков, активизируют пищеварение при стенках желудка.

Лактоза имеет пребиотические свойства, благодаря чему создает благоприятные условия для роста бактерий нормальной кишечной микрофлоры.

READ
Сифилис - признаки, диагностика, разновидности и лечение

Фармакодинамика и фармакокинетика

Показания к применению

Флорин Форте показан при:

 • хронических болезнях желудочно-кишечного тракта, в том числе с наличием гемолитических кишечных палочек и ассоциаций условно-патогенных микроорганизмов;
 • острых инфекциях кишечника неустановленной этиологии;
 • заболеваниях, которые сопровождаются нарушением правильной кишечной микрофлоры с дефицитом нормальных кишечных палочек, лактобактерий и бифидобактерий;
 • острых инфекциях кишечника, которые обусловлены условно-патогенной микрофлорой и ротавирусами, а также в период реконвалесценции в целях полноценного восстановления нормальной кишечной флоры.

Противопоказания

Противопоказан при индивидуальной непереносимости лактобактерий, бифидобактерий и лактозы.

Побочные действия

При использовании в рекомендуемых дозах по показаниях побочные эффекты не установлены.

Инструкция по применению Флорин Форте (Способ и дозировка)

Препарат принимается внутрь во время приема еды, если необходимо, можно принимать независимо от приема еды. Перед употреблением порошок необходимо смешать с жидкой пищей, желательно с кефиром, йогуртом или другим кисломолочным продуктом, грудным детям и новорожденным необходимо смешивать со смесью для искусственного вскармливания или материнским молоком. Также можно смешивать с 30-50 миллилитров кипяченой воды комнатной температуры. При таком смешивании получается мутная взвесь с черными частичками сорбента. Полученную взвесь необходимо выпить, полное растворение невозможно.

Длительность лечения при дисбактериозе кишечника составляет от десяти до пятнадцати дней при инфекциях кишечника острого характера – от пять до семи дней. Взрослым назначается по два пакетика три раза в сутки, детям до шести месяцев – по одному пакетику два раза в сутки, детям от шести месяцев до трех лет – по одному пакетику три раза в сутки, детям от трех лет и старше – по одному пакетику три или четыре раза в сутки.

Передозировка

Взаимодействие

Одновременный прием с антибиотиками снижает терапевтическую эффективность препарата.

Одновременный прием с витаминами (особенно группы В) усиливает эффект от Флорина Форте.

Условия продажи

Можно приобрести без рецепта.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше десяти градусов. Нижняя температурная граница не лимитируется. Транспортирование необходимо осуществлять при температуре не выше десяти градусов, можно транспортировать при температуре до двадцати градусов не более десяти дней.

ФЛОРИН ФОРТЕ N30 ПАК ПОР

Купить ФЛОРИН ФОРТЕ N30 ПАК ПОР цена

-заболевания, сопровождающиеся нарушением нормальной микрофлоры кишечника с дефицитом бифидобактерий, лактобактерий или нормальных кишечных палочек -острые кишечные инфекции, обусловленные ротавирусами и/или условно патогенной микрофлорой -острые кишечные инфекции неустановленной этиологии -острые респираторные заболевания как вирусного, так и микробного происхождения -хронические заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), в том числе с выявленными гемолитическими кишечными палочками и ассоциациями условно патогенных микроорганизмов в высоких титрах -восстановление нормофлоры кишечника в период реконвалесценциипосле перенесенных заболеваний -дисбактериозы различной этиологии.

Набор ФЛОРИН ФОРТЕ N30 ПАК ПОР закажи 2 упаковки с дополнительной скидкой 25%

Аналоги

.

Информация о товаре

Характеристики

Лекарственная форма

Состав

активные вещества: бифидобактерии B.bifidum, сорбированные на активированном угле – не менее 50 млн колониеобразующих единиц (5х10? КОЕ), лактобактерии L.plantarum – не менее 50 млн. колониеобразующих единиц (5х 10? КОЕ),

READ
Транексам при беременности на ранних сроках. Для чего назначают, сколько принимать. Инструкция

Фармакотерапевтическая группа

Фармакодинамика

Флорин® форте восстанавливает нормальную микрофлору организма человека, подавляет жизнедеятельность возбудителей инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта и верхних дыхательных путей за счёт входящих в препарат живых пробиотических бактерий: бифидобактерий (Bifidobacterium bifidum), сорбированных в виде микроколоний, и лактобактерий (Lactobacillus plantarum).

Сочетанное действие сорбированных на активированном угле в виде микроколоний бифидобактерий и лактобактерий обеспечивает ускоренную нормализацию количественного и качественного состава, метаболической и функциональной активности микрофлоры, усиление подавляющего воздействия на возбудителей острых кишечных инфекций, острых респираторно-вирусных инфекций и выведение их из организма, повышает неспецифическую резистентность организма.

Бифидобактерии, входящие в состав препарата, обладают антимикробным действием за счёт антагонистической активности к патогенным и условно патогенным микроорганизмам, иммуномодулирующим действием – стимулируют синтез иммуноглобулинов, интерферонов, цитокинов, участвуют в формировании местного иммунитета, активизируют репарацию слизистых оболочек и пристеночное пищеварение, продуцируют ферменты, короткоцепочечные жирные кислоты, молочную кислоту. Бифидобактерии являются биосорбентом, нейтрализуют токсины, аккумулируют токсические вещества и выводят их из организма.

Лактобактерии подавляют рост возбудителей заболеваний за счёт продуцирования молочной кислоты, перекиси водорода, лизоцима, участвуют в метаболизме белков, жиров, углеводов, нуклеиновых и желчных кислот, активизируют работу иммунной системы, препятствуют формированию затяжных форм кишечных заболеваний за счёт повышения общей резистентности организма. Лактобактерии обладают гипохолестеринемическим действием, снижают окислительно-восстановительный потенциал, связывают вредные для бифидобактерий радикалы кислорода.

Лактобактериии и бифидобактерии оказывают усиленное подавляющее действие на ротавирусы и гемолитическую кишечную палочку, продуцируют антибиотикоподобные вещества – бактериоцины, участвуют в синтезе витаминов, используют лактозу в процессе жизнедеятельности в качестве основного источника питания.

Показания

-заболевания, сопровождающиеся нарушением нормальной микрофлоры кишечника с дефицитом бифидобактерий, лактобактерий или нормальных кишечных палочек

-хронические заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), в том числе с выявленными гемолитическими кишечными палочками и ассоциациями условно патогенных микроорганизмов в высоких титрах

Противопоказания

Врожденная недостаточность лактазы. Нарушение всасывания глюкозы-галактозы. Индивидуальная непереносимость препарата.

Способ применения и дозы

Препарат предназначается к применению у взрослых и детей с первых дней жизни (в том числе недоношенных).

Флорин® форте принимают внутрь во время приёма пищи, при необходимости независимо от приёма пищи. Препарат перед употреблением смешивают с жидкой пищей, желательно кисломолочным продуктом, новорождённым и детям грудного возраста – с материнским молоком или смесью для искусственного вскармливания. Можно смешать содержимое капсулы с 5-30 мл кипячёной воды комнатной температуры в ложке или стакане, при этом образуется мутная взвесь с частичками сорбента черного цвета. Полученную водную взвесь следует выпить, не добиваясь полного растворения.

Побочные действия

Передозировка

Лекарственное взаимодействие

При одновременном приёме Флорина® форте с витаминами (особенно группы В) действие препарата усиливается.

При приёме антибиотиков рекомендованный интервал между приёмом антибиотика и препарата Флорин®форте составляет 3 – 4 часа.

Особые условия

Не пригоден для применения после истечении срока годности, при изменении внешнего вида, при нарушенной целостности пакета, при нечёткой маркировке на первичной или вторичной упаковке.

READ
Расширенная кольпоскопия с цитологией: что это такое, показания, подготовка

Транспортирование при температуре от 2 до 10 °С. Допускается транспортирование препарата при температуре не выше 25 °С не более 10 суток. Нижняя граница температуры не лимитируется.

Температура хранения

Организация, уполномоченная на принятие претензий

Отзывы

Уважаемые пользователи! Возможность написания отзывов на сервисе Apteka.ru на отдельные товары недоступна в целях недопущения введения пользователей сервиса Apteka.ru в заблуждение относительно их свойств, характеристик и показаний к применению. Свое мнение о товаре вы можете сообщить нам с помощью обратной связи.

Florin forte

Флорин Форте капсулы 30 шт.

Флорин форте относится к группе пробиотиков. Он комплексно действует на ЖКТ, помогая нормализоваться микрофлоре, пищеварению, укрепляя и возобновляя иммунитет, помогая при диарее. Известно, что лактобактерии воздействуют на насморк, если закапать нос каплями с ними. А в современной косметологии применяют маски с лактобактериями для очищения от токсинов кожных покровов. И. Мечников на основании собственных наблюдений установил, что старение организма происходит в том числе от отравления микрофлоры кишечника. В кишечнике взрослого человека мало бифидобактерий, в отличие от младенцев: у них от 80 до 90 % всей микрофлоры кишечника составляют бифидобактериии, активно действующие на весь организм и очищающие пищеварительный тракт от продуктов распада. Не даром в переводе слово «пробиотики» означает «за жизнь», а «антибиотик» – «против жизни».

Большое количество бифидобактерий содержится в кисломолочных продуктах, например кефире, бифидоке, йогурте. Благодаря их регулярному употреблению можно восстановить микрофлору кишечника, а потому прием Флорина форте рекомендовано сочетать с йогуртами и похожей едой. Кроме того, в них содержатся многие микроэлементы и витамины.

Состав, форма выпуска пробиотика

Флорин форте является темно- или светло-серым порошком для приема оральным способом с запахом кислого молока. Отпускается в саше, упакованных в коробку. В каждой коробке 10, 20 или 30 саше. Инструкция прилагается. На каждом саше напечатан срок пригодности.

Второй вариант – желатиновые капсулы. 10,15,20,30 штук запечатаны в полимерную банку. Она упакована в картонную коробку с инструкцией по применению.

1 доза равна 1 пакетику или 1 кап.

Состав пробиотика в 1 дозе:

 • лактобактерии – 5×107 КОЕ;
 • бифидобактерии, сорбированные на активированном угле – 5×107 КОЕ.

Дополнительный ингредиент для 1 саше – моногидрат лактозы, до 850 мг.

Дополнительные составляющие для 1 капсулы: сахароза – 8,08-8,24 мг; стеарат магния – 1-10 мг; желатин – 1,071,09 мг, уголь активированный – 2,73-2,79 мг; лактозы моногидрат – 200 мг. Компоненты корпуса и крышки: белый диоксид титана – 2-4%; желатин – почти 100%, желтый оксид железа – 0,05-1,8%.

Применение

Препарат эффективен во время лечения заболеваний ЖКТ, характеризующихся нарушениями в микрофлоре кишечника, дисбактериозом, применяется для возобновления нормального состояния.

Для нормализации работы ЖКТ во время течения острых кишечных инфекций, причиной которых бывают ротавирусы и неизвестные по генезису инфекции, а также при микрофлоре условно-патогенного характера.

READ
Причины и симптомы воспаленных лимфоузлов в паху, тактика лечения

Во время полного восстановления микрофлоры.

Среди показаний хронические заболевания желудочно-кишечной системы. Сюда относятся также и выявленные гемополитические кишечные палочки.

Фармакологические свойства

Воздействие обоих видов бактерий или пробиотиков из состава Флорина форте на весь организм колоссально. Нормализация микрофлоры способствует:

 • синтезу витаминов В1, В2, В3, В5, В6, В9, В12, К;
 • синтезу отдельных важных аминокислот;
 • усвоению кальция;
 • водно-солевому обмену;
 • обмену билирубина;
 • обмену жирных кислот;
 • обмену желчных кислот;
 • обмену жиров;
 • на клеточном и гуморальном уровнях обеспечению иммунитета;
 • выведению токсинов;
 • активизации перистальтики;
 • нормализации работы ЖКТ.

Флорин форте оказывает на организм действие иммуномодулятора, улучшающего пищеварение, нормализующего стул и микрофлору средства.

В составе препарата пробиотики, которые обладают способностью подавлять деятельность микроорганизмов, являющихся причиной заболеваний ЖКТ или верхних дыхательных путей. Одновременно создаются хорошие для приносящих пользу бактерий условия. Бактерии способны влиять на увеличение количества микрофлоры, увеличивая число бактерий.

Активное вещество Флорина форте поддерживает здоровье ЖКТ и помогает его возобновлению. Оба вида бактерий синтезируют витамины, вырабатывают вещества, схожие с антибиотиками (бактериоцины).

Бактерии регулируют пищеварение, которое называют пристеночным, помогают в процессах расщепления белков, углеводов и жиров, а также активно действуют в метаболизме кислот желчи. Средство помогает возобновлению и нормализации местного и общего иммунитета з счет синтеза иммуноглобулина, интерферона и цитокина. Толстый кишечник является местом жительства бифидобактерий, которые являются биологическим барьером для токсинов и микроорганизмов патогенной флоры, не давая им проникать в организм. Они способствуют пищеварительному процессу, репарации слизистых ЖКТ, усвоению железа, витамина Д, кальция. Также среди показаний интоксикация организма: бифидобактерии могут нейтрализовать токсины, утилизируя пищевые субстраты, и вывести их благодаря функции биосорбента из органов пищеварения.

В кисломолочных продуктах содержатся и необходимые лактобактерии. Популярными их видами являются: Lactobacillus bulgaricus (входит в йогурты), и кисломолочная палочка Lactobacillus plantarum, находящаяся в составе Флорина форте. Лактобактерии предотвращают продолжительность хронического течения болезни, помогают иммунной системе работать в полной мере – именно эта функция самая главная. Лактобактерии и бифидобактерии являются в некотором роде антибиотическими средствами. В организме человека содержится приблизительно 44 вида лактобактерий, и живут они не только в кишечнике и желудке, но даже и в слюне, обеспечивая воздействие иммунитета. Лактобактерии и бифидобактерии являются в некотором роде антибиотическими средствами.

Благодаря сильному воздействию, бактерии могут посоревноваться в эффекте с препаратами вроде Фестала или Мезима. Только их дозы должны быть большими, потому что приживаться они могут долго. В каждом отдельном случае контроль производит врач.

Флорин форте не проникает в кровь.

Особенности применения

Дети до 1,5 года принимают по 1 дозе 2 р. в день, от 0,5 года до 3 лет – 3 р. по 1 дозе в день, дети от 3 лет – 3-4 р. в день по 1 дозе, и взрослые по 2 дозы 3 р.

READ
Токсокароз: симптомы и лечение у взрослых и детей. Токсокара в организме человека

Прием Флорина форте разрешен в любом возрасте вместе с едой жидкой консистенции, до, после или во время еды. Максимальный эффект достигается от приема во время еды и от смешивания с йогуртом или другой похожей едой. Порошок из капсулы можно высыпать в посуду. Младенцам желательно высыпать в теплую кипяченую воду объемом до 50 мл, полного растворения можно не ждать. Жидкость будет мутной с черным сорбентом в гранулках. Новорожденным дают вместе с молоком матери, со смесью.

Курсы лечения: симптомы дефицита бактерий любого уровня – 10-15 дней, острая кишечная инфекция – 5-7 дней, ОРЗ и хронические заболевания ЖКТ, при возобновлении организма после болезней – 5-10 дней.

Побочные эффекты

Негативного воздействия не наблюдалось при условии соблюдения рекомендаций к дозировке.

Противопоказания

 • 1.Нарушение усвоения лактозы или глюкозы.
 • 2.Врожденный дефицит лактазы.
 • 3.При непереносимости составляющих.

Передозировка

Превышение дозировки не зафиксировано.

Применение при беременности

Препарат назначается беременным, в случае кормления грудью, противопоказаний нет.

Работа с другими лекарствами

Действие пробиотика с антибиотиком значительно снижается, поэтому нужно делать перерыв между антимикробными средствами и Флорином Форте не менее 3-4 часов. А вот витамины В помогают усваиваться действующему веществу.

Аналоги

Гепафор, Нормобакт, Бифидумбактерин.

Условия продажи

Рецепт врача не нужен.

Условия хранения

Средство должно храниться с ограниченным доступом для детей. Температура больше 10 °C не приемлема, прямое попадание влаги также. Можно транспортировать средство не больше 10 дней при 24 °С. Минусовая температура не ограничивается.

Флорин форте

Порошок для приема внутрь Флорин форте

Флорин форте – пробиотик, комплексный препарат с иммуномодулирующим, антидиарейным действием, способствующий нормализации микрофлоры кишечника и улучшению пищеварения.

Форма выпуска и состав

Лекарственные формы выпуска:

 • порошок для приема внутрь: от темно-серого до светло-серого с вкраплениями черного цвета, имеет слабый кисломолочный запах (в многослойных металлополимерных пакетах, по 10, 20 или 30 пакетиков в картонной пачке);
 • капсулы: твердые желатиновые; цвет корпуса – белый, крышечки – желтый; в капсулах содержится светло-серый или темно-серый с вкраплениями черного цвета порошок, имеющий слабый кисломолочный запах (в полимерных банках по 10, 15, 20 или 30 шт., по 1 банке в картонной пачке).

В каждой пачке также содержится инструкция по применению Флорина форте.

Активные вещества в составе 1 пакетика порошка и 1 капсулы:

 • бифидобактерии (Bifidobacterium bifidum), которые были сорбированы на активированном угле – не меньше 50 млн колониеобразующих единиц (5×10 7 КОЕ);
 • лактобактерии (Lactobacillus plantarum 8P-A3) – не меньше 50 млн колониеобразующих единиц (5×10 7 КОЕ).

Вспомогательный компонент в составе 1 пакетика порошка: моногидрат лактозы – до 850 мг.

Вспомогательные компоненты в составе 1 капсулы:

 • компоненты сахарозо-желатиновой среды высушивания: моногидрат лактозы – до 200 мг; желатин – 1,07–1,09 мг; сахароза – 8,08–8,24 мг; стеарат магния – 1–10 мг; активированный уголь – 2,73–2,79 мг;
 • корпус капсулы: диоксид титана (белый цвет) – 1–2%; желатин – до 100%;
 • крышка капсулы: титана диоксид – 1–2%; железа оксид (желтый цвет) – 0,05–1,8%; желатин – до 100%.
READ
Особенности УЗДГ как метода диагностики, показания, противопоказания, виды и стоимость процедуры

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Флорин форте является препаратом биологического происхождения, пробиотиком. Его действие направлено на регулирование равновесия кишечной микрофлоры и определяется свойствами активных компонентов.

Входящие в состав Флорина форте бифидо- и лактобактерии оказывают иммуномодулирующее действие и обладают высокой антагонистической активностью по отношению к патогенным и условнопатогенным микроорганизмам, что проявляется как угнетение их жизнедеятельности, препятствование их адгезии к слизистой оболочке кишечника, создание благоприятных условий для развития полезной микрофлоры кишечника.

Другие свойства действующих веществ Флорина форте:

 • поддержание и регулирование физиологического равновесия кишечной микрофлоры, обеспечение ее физиологических функций;
 • способствование нормализации микробиоценоза желудочно-кишечного тракта и повышению неспецифической резистентности организма;
 • способствование активизации пристеночного пищеварения;
 • участие в ферментативном расщеплении углеводов, белков, жиров, процессах метаболизма холестерина и желчных кислот, что обеспечивает гипохолестеринемическое действие;
 • способствование всасыванию кальция, железа, витамина D, синтезу аминокислот и витаминов (в особенности группы В).

Бифидобактерии, сорбированные в виде микроколоний, имеют преимущества для размножения на слизистой оболочке кишечника. В сочетании с бифидобактериями оказывают усиленное подавляющее воздействие на гемолитическую кишечную палочку и ротавирусы.

Моногидрат лактозы – вспомогательный компонент Флорина форте, обладает пребиотическими свойствами и способствует увеличению числа бактерий нормальной микрофлоры кишечника.

Показания к применению

 • болезни, протекающие с нарушениями нормальной микрофлоры кишечника и дефицитом лактобактерий, бифидобактерий либо нормальных кишечных палочек;
 • кишечные инфекции в остром течении, имеющие неустановленную этиологию либо развитие которых обусловлено условно-патогенной микрофлорой и ротавирусами;
 • острые респираторные болезни микробного/вирусного генеза;
 • период реконвалесценции (для полного восстановления нормофлоры кишечника);
 • дисбактериозы различного генеза;
 • болезни желудочно-кишечного тракта хронического течения, включая с выявленными ассоциациями условно-патогенных микроорганизмов в высоких титрах и кишечными гемолитическими палочками.

Противопоказания

 • нарушения всасывания глюкозы-галактозы, врожденная недостаточность лактазы;
 • индивидуальная непереносимость компонентов препарата.

Флорин форте, инструкция по применению: способ и дозировка

Препарат принимается внутрь, предпочтительнее одновременно с едой, однако в случаях необходимости допустим прием вне зависимости от приема пищи.

Капсулы Флорин форте можно принимать целиком либо смешивать их содержимое с жидкой пищей, желательно кисломолочными продуктами, для новорожденных и детей грудного возраста – со смесью для искусственного вскармливания или материнским молоком. Порошок из капсулы можно смешать в ложке или стакане с кипяченой водой комнатной температуры объемом 5–30 мл, образовавшуюся мутную взвесь с частичками сорбента черного цвета принимают, не дожидаясь их полного растворения. Таким же образом принимают Флорин форте в лекарственной форме порошка для приема внутрь.

Рекомендованный режим дозирования:

 • дети до 6 месяцев: 2 раза в день по 1 пакетику/капсуле;
 • дети от 6 месяцев до 3 лет: 3 раза в день по 1 пакетику/капсуле;
 • дети от 3 лет: 3–4 раза в день по 1 пакетику/капсуле;
 • взрослые: 3 раза в день по 2 пакетика/капсулы.

Длительность лечебного курса:

 • болезни, протекающие с нарушениями нормальной микрофлоры кишечника, хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, период реконвалесценции после перенесенных болезней, дисбактериозы: 10–15 дней;
 • кишечные инфекции в остром течении: 5–7 дней;
 • респираторные болезни в остром течении: 5–10 дней.
READ
Хламидийный уретрит у мужчин и женщин: чем опасен, симптомы

Побочные действия

При применении Флорина форте с соблюдением назначенного режима дозирования развитие побочных реакций зафиксировано не было.

Передозировка

Особые указания

Особые меры предосторожности во время применения Флорина форте не требуются.

Лекарственное взаимодействие

При комбинированном применении с некоторыми препаратами/веществами может наблюдаться возникновение следующих эффектов:

 • витамины, в особенности группы В: усиление действия Флорина форте;
 • препараты с антибактериальным действием: уменьшение терапевтического действия Флорина форте (рекомендуется соблюдать перерыв между приемами этих препаратов в пределах 3–4 часов).

Аналоги

Аналогами Флорина форте являются: Биоспорин, Колибактерин, Бифиформ, Бификол, Бифилакт-БИЛC, Бифидумбактерин, Бифинорм, Бактиспорин, Бифилиз, Бактисубтил и другие.

Сроки и условия хранения

Хранить при температуре до 10 °C. Беречь от детей.

Срок годности – 1,5 года.

Условия отпуска из аптек

Отпускается без рецепта.

Отзывы о Флорине форте

Большинство отзывов о Флорине форте свидетельствует о быстром развитии терапевтического действия пробиотика. Препарат часто применяют после проведения курса антибиотикотерапии для восстановления кишечной микрофлоры. Также к числу достоинств относят возможность применения у детей. Недостатками считают неудобную упаковку, необходимость соблюдения температурного режим хранения и отсутствие во многих аптеках.

Цена на Флорин форте в аптеках

Примерная цена на Флорин форте (порошок для приема внутрь) составляет: 10 пакетиков – 202–241 руб., 20 пакетиков – 404–443 руб., 30 пакетиков – 483–534 руб.

Флорин форте: цены в интернет-аптеках

ФЛОРИН ФОРТЕ 10 шт. капсулы

ACHA

ACHA

ФЛОРИН ФОРТЕ 10 шт. порошок

ACHA

ACHA

Флорин форте 50млн.КОЕ+50млн.КОЕ/капс. капс №10

ЦВ Протек

ЦВ Протек

ФЛОРИН ФОРТЕ 20 шт. порошок

ACHA

ACHA

Флорин форте пор. д/приема внутрь №20

ЦВ Протек

ЦВ Протек

Флорин форте 50млн.КОЕ+50млн.КОЕ/капс. капс №20

ЦВ Протек

ЦВ Протек

ФЛОРИН ФОРТЕ 20 шт. капсулы

ACHA

ACHA

ФЛОРИН ФОРТЕ порошок 0 30 шт.

ACHA

ACHA

Флорин форте 50млн.КОЕ+50млн.КОЕ/капс. капс 30 шт.

ЦВ Протек

ЦВ Протек

ФЛОРИН ФОРТЕ капсулы 0 30 шт.

ACHA

ACHA

Флорин форте порошок для вн. приема 0,85г 30шт

ЦВ Протек

ЦВ Протек

Об авторе

Ильин Валентин Валентинович

Диплом по специальности «Фармация», Образовательная организация дополнительного профессионального образования «Международная академия экспертизы и оценки»

Диплом по специальности «Фармацевтическая технология», ООО «Национальный центр медицинского образования» совместно с Федеральным государственным бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования «Всероссийским учебно-научно-медицинским центром по непрерывному фармацевтическому и медицинскому образованию»

Информация о препарате является обобщенной, предоставляется в ознакомительных целях и не заменяет официальную инструкцию. Самолечение опасно для здоровья!

В стремлении вытащить больного, доктора часто перегибают палку. Так, например, некий Чарльз Йенсен в период с 1954 по 1994 гг. пережил более 900 операций по удалению новообразований.

Для того чтобы сказать даже самые короткие и простые слова, мы задействуем 72 мышцы.

Самое редкое заболевание – болезнь Куру. Болеют ей только представители племени фор в Новой Гвинее. Больной умирает от смеха. Считается, что причиной возникновения болезни является поедание человеческого мозга.

READ
Элевит Пронаталь — комплекс витаминов для беременных женщин: инструкция по применению, состав, аналоги и цена

Желудок человека неплохо справляется с посторонними предметами и без врачебного вмешательства. Известно, что желудочный сок способен растворять даже монеты.

По статистике, по понедельникам риск получения травм спины увеличивается на 25%, а риск сердечного приступа – на 33%. Будьте осторожны.

В нашем кишечнике рождаются, живут и умирают миллионы бактерий. Их можно увидеть только при сильном увеличении, но, если бы они собрались вместе, то поместились бы в обычной кофейной чашке.

У 5% пациентов антидепрессант Кломипрамин вызывает оргазм.

Первый вибратор изобрели в 19 веке. Работал он на паровом двигателе и предназначался для лечения женской истерии.

Согласно мнению многих ученых, витаминные комплексы практически бесполезны для человека.

Ученые из Оксфордского университета провели ряд исследований, в ходе которых пришли к выводу, что вегетарианство может быть вредно для человеческого мозга, так как приводит к снижению его массы. Поэтому ученые рекомендуют не исключать полностью из своего рациона рыбу и мясо.

Американские ученые провели опыты на мышах и пришли к выводу, что арбузный сок предотвращает развитие атеросклероза сосудов. Одна группа мышей пила обычную воду, а вторая – арбузный сок. В результате сосуды второй группы были свободны от холестериновых бляшек.

Стоматологи появились относительно недавно. Еще в 19 веке вырывать больные зубы входило в обязанности обычного парикмахера.

Самая высокая температура тела была зафиксирована у Уилли Джонса (США), который поступил в больницу с температурой 46,5°C.

Печень – это самый тяжелый орган в нашем теле. Ее средний вес составляет 1,5 кг.

В четырех дольках темного шоколада содержится порядка двухсот калорий. Так что если не хотите поправиться, лучше не есть больше двух долек в сутки.

Катаракта. Как побороть страхи и наконец подарить себе отличное зрение

Катаракта. Как побороть страхи и наконец подарить себе отличное зрение

Любое оперативное вмешательство пугает, даже самое незначительное. Допустить мысль о том, что какие-то манипуляции будут выполняться с глазами, может и вовсе по.

Инструкция по применению Флорин Форте капсулы 30 шт

Одна капсула содержит: активные компоненты: бифидобактерии B.bifidum, сорбированные на активированном угле – не менее 50 млн колониеобразующих единиц (5х107 КОЕ), лактобактерии L.plantarum – не менее 50 млн колониеобразующих единиц (5х107 КОЕ), вспомогательные вещества: компоненты среды высушивания (сахарозо-желатиновой) – сахароза 8,08–8,24 мг, желатин 1,07–1,09 мг, уголь активированный 2,73–2,79 мг, магния стеарат 1–10 мг, лактозы моногидрат до 0,20 г. Состав оболочки капсулы: корпус капсулы – диоксид титана (белый цвет) 1,0-2,0%, желатин до 100%, крышка капсулы – диоксид титана 1,0-2,0%, оксид железа (желтый цвет) 0,05–1,8%, желатин до 100%.

Фармакологический эффект

Препарат биологического происхождения, регулирующий равновесие кишечной микрофлоры, пробиотик. Содержит два основных компонента нормофлоры кишечника. Бифидобактерии и лактобактерии, входящие в состав препарата, обладают высокой антагонистической активностью в отношении патогенных и условнопатогенных микроорганизмов, угнетают их жизнедеятельность, препятствуют их адгезии к слизистой оболочке кишечника, создают благоприятные условия для развития полезной микрофлоры кишечника, поддерживают и регулируют физиологическое равновесие кишечной микрофлоры, обеспечивают ее физиологические функции, способствуют нормализации микробиоценоза ЖКТ и повышению неспецифической резистентности организма, обладают иммуномодулирующим действием. Сорбированные в виде микроколоний бифидобактерии имеют преимущества для размножения на слизистой кишечника. Лактобактерии совместно с бифидобактериями оказывают усиленное подавляющее действие на ротавирусы и гемолитическую кишечную палочку. Бактерии нормальной микрофлоры, входящие в состав препарата, активизируют пристеночное пищеварение, участвуют в ферментативном расщеплении белков, жиров, углеводов, в процессах метаболизма желчных кислот и холестерина, что обеспечивает гипохолестеринемическое действие, способствуют всасыванию железа, кальция, витамина D, синтезируют аминокислоты, витамины (особенно группы В). Лактоза обладает пребиотическими свойствами, способствует росту бактерий нормальной микрофлоры кишечника.

READ
Смещение шейных и поясничных позвонков: виды и особенности

Показания

Заболевания, сопровождающиеся нарушением нормальной микрофлоры кишечника с дефицитом бифидобактерий, лактобактерий или нормальных кишечных палочек.Острые кишечные инфекции, обусловленные ротавирусами и/или условно патогенной микрофлорой.Острые кишечные инфекции неустановленной этиологии.Острые респираторные заболевания как вирусного, так и микробного происхождения.Хронические заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), в том числе с выявленными гемолитическими кишечными палочками и ассоциациями условно патогенных микроорганизмов в высоких титрах.Восстановление нормофлоры кишечника в период реконвалесценции после перенесенных заболеваний.Дисбактериозы различной этиологии.

Противопоказания

Врожденная недостаточность лактазы. Нарушение всасывания глюкозы-галактозы. Индивидуальная непереносимость препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Способ применения и дозы

Препарат предназначается к применению у взрослых и детей с первых дней жизни (в том числе недоношенных). Возрастные дозировки: – взрослым по 2 капсулы 3 раза в сутки, – детям в возрасте до 6 месяцев по 1 капсуле 2 раза в сутки, – детям с 6 месяцев до 3 лет по 1 капсуле 3 раза в сутки, – детям с 3-х лет и старше по 1 капсуле 3 – 4 раза в сутки. Курс лечения: – при заболеваниях, сопровождающихся нарушением нормальной микрофлоры кишечника 10 – 15 дней, – при острых кишечных инфекциях 5 – 7 дней, – при острых респираторных заболеваниях 5 – 10 дней, – при хронических заболеваниях ЖКТ 10 – 15 дней, – в период реконвалесценции после перенесенных заболеваний 10 – 15 дней, – при дисбактериозах 10 – 15 дней. Флорин форте принимают внутрь во время приема пищи, при необходимости независимо от приема пищи, запивая водой. Детям и пациентам, которые не могут проглотить целую капсулу, ее вскрывают. Содержимое капсулы смешивают с жидкой пищей, желательно кисломолочным продуктом. Можно смешать содержимое капсулы с 5-30 мл кипяченой воды комнатной температуры в ложке или стакане, при этом образуется мутная взвесь с частичками сорбента черного цвета. Полученную водную взвесь следует выпить, не добиваясь полного растворения.

Побочные действия

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном приеме с витаминами (особенно группы В) действие препарата усиливается. При приеме с антибиотиками возможно снижение терапевтической эффективности препарата.

Ссылка на основную публикацию